ÜRÜN GÖRSELİ

Bilgiler


Düz konik dişlilerden farkı dişlerin sprial formda olmasıdır.

Sprial açısı dönme eksenine göre herhangi bir açıda olabildiği için aynı anda 2 veya daha fazla diş aynı zamanda birbirine dokunarak kuvveti iki veya daha fazla noktadan aktarabilir.

Bunlar düz koniklere göre çok daha büyük kuvvetleri çok daha yüksek hızlarda aktarabilmektedirler. Eğer sprial konik ana dişlisi sağ helis diş ise piyonu sol helis diş olmalıdır.

Sprial konik dişli ekseni, ana dişli ekseninden geçecek şekilde konumlandırılır.

Sprial konik dişliler devri 1000 rpm in üzerinde olan, yüksek şiddette yüklerin aktarılacağı ve sessiz çalışması gereken yerlerde kullanılır.

Eğer bu dişlilerde çevresel hız 40 m/sn den büyük olacaksa dişlerin mutlaka taşlanmış olmaları gerekmektedir

Otomobillerin difransiyelinde bulunan ve Ayna-Mahruti olarak bilinen dişliler sprial konik dişlilerdir.

Ayna mahrutiler (Spiral Helis Dişliler) sağ veya sol dönüşlü olarak imalatı yapılmaktadır.

Bu dişliler konik dişliye göre tasarımı farklı bir yapıya sahip oldukları için hem dişli imalatı, hemde montajı konik dişliden daha zordur ve profesyönel kişilerce dişli imalatı ve dişli montajı yapılmalıdır.

Helisel Konik dişliler dişli üreticileri tarafından kolaylıkla üretilememektadir. BİZ ONAY DİŞLİ OLARAK ORTAK OLARAK ÇALIŞTIĞIMIZ diğer firmamıza her çeşit makine dişlisi YAPTIRMAKTAYIZ